0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumatyczne doświadczenia w trakcie pandemii COVID-19: Badanie wielonarodowe (POL)

Marcela Matos Ph.D. (PI), & Daniel Rijo Ph.D. (CINEICC, University of Coimbra) - PORTUGAL

Paul Gilbert OBE Ph.D., Kirsten McEwan Ph.D., Jasran Basran Ph.D. Student (Compassionate Mind Foundation & University of Derby), & Chris Irons Ph.D. (Balanced Minds) - UNITED KINGDOM

 Katie Baird Ph.D. (Irish Centre for Compassion Focused Therapy) - IRELAND

Nicola Petrocchi Ph.D. (John Cabot University & Compassionate Mind Italia), Simone Cheli Ph.D. (School of Human Health Sciences, University of Florence), & Joanna Skrzelinska Ph.D. Student (University of Coimbra) - ITALY

Sonia Gregório Ph.D., Sara Paloma Vilas Sanz Ph.D., & Margarita Gomez Marquez Ph.D. (Universidad Europea de Madrid) – SPAIN

Catherine Bortolon Ph.D., Marina Paucsik Ph.D. Student (Université Grenoble Alpes), & Pascal Delamillieure Ph.D. (Université de Caen Normandie) - FRANCE

Nuno Ferreira, Ph.D. & Antonios Kagialis, BSc student (University of Nicosia) - CYPRUS

Elli Tholouli MSc (Hellenic Centre for Compassion Focused Therapy), Philia Issari Ph.D. (National and Kapodistrian University of Athens), Gregoris Simos, MD, Ph.D. (University of Macedonia) - GREECE

Júlia Halamová Ph.D., & Martin Kanovský Ph.D. (Comenius University, Bratislava) – SLOVAKIA

Julia E. Wahl Ph.D., Mariusz Zieba Ph.D., Mateusz Zatorski Ph.D. (SWPS University of Social Sciences and Humanities) & Tomasz Komendzinski, Ph.D. (Nicolaus Copernicus University) - POLAND 

Vibeke Lunding-Gregersen MSc Psych (Mindwork, Copenhagen), Ask Elklit Ph.D. (University of Southern Denmark), & Louise Dinesen MSc Psych – DENMARK

Russell Kolts Ph.D. (Eastern Washington University), & Yotam Heineberg, Ph.D. (Palo Alto University & Stanford University) - UNITED STATES OF AMERICA

Allison Kelly Ph.D.(University of Waterloo) – CANADA

Stan Steindl Ph.D., & James Kirby Ph.D. (University of Queensland) - AUSTRALIA

Kenichi Asano Ph.D. (Mejiro University, Tokyo) – JAPAN

Lorena llobenes Ph.D., Natali Gumiy MSc Psych, & Maria Ileana Costa MSc Psych (Motivacion Compasiva, Buenos Aires) – ARGENTINA

Gonzalo Brito Ph.D. (Pontificia Universidad Católica de Chile) - CHILE, COLOMBIA, PERÚ, URUGUAY, MEXICO

Paola Lucena Santos Ph.D., Margareth Oliveira Ph.D. (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), & Erika Leonardo de Souza Ph.D. (Universidade de São Paulo) – BRAZIL

 

 

Poniżej podajemy krótki opis tematu niniejszego badania, a także informacje dotyczącą warunków udziału w nim.  Jeśli chcą Państwo omówić z badaczami jakiekolwiek zagadnienie przed podjęciem decyzji o udziale w badaniu, prosimy o skorzystanie z adresu e-mail podanego na końcu informacji. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

1.           Jaki jest cel badania?

Stoimy w obliczu ogólnoświatowej pandemii mogącej mieć wpływ na samopoczucie ludzi. Celem badania jest obserwacja sposobów radzenia sobie z bieżącą sytuacją, a także ocena wpływu współczucie wobec siebie i innych na zmniejszenie stresu spowodowanego przez pandemię.

 

2.           Dlaczego  zaproszono mnie do badania?

Do udziału w badaniu zostały zaproszone osoby pełnoletnie. Nie przyjęto innych kryteriów ograniczających możliwość udziału w badaniu.

 

3.        Czy muszę wziąć udział w badaniu?

Nie. Nie ma obowiązku udziału w badaniu.  Uczestnictwo jest dobrowolne, a jego brak nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.  Przed podjęciem decyzji o udziale w badaniu należy zastanowić się, czy chcą Państwo uczestniczyć i czy chcą porozmawiać z kimś o badaniu (np. z zespołem badawczym).

 

4.     Co dla mnie oznacza sam udział w badaniu? Co będę musiał/-a zrobić?

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani wziąć udział w badaniu, wymagane będzie podpisanie formularza zgody. Zapiszemy Pana/Pani adres e-mail w celu przesłania narzędzia badawczego (kwestionariusza) w ciągu najbliższych dni, następnie  za 3 miesiące i po raz kolejny  za 6 miesięcy.  W ten sposób będziemy mogli zaobserwować jak się Pan/Pani czuje i jak radzi sobie ze zmianami w miarę upływu okresu pandemii. Wypełnienie kwestionariusza (na każdym z etapów) zajmie około 15-30 minut.

 

5. Co się stanie, jeśli nie będę chciał/-a kontynuować badania?

W przypadku zmiany zdania w czasie udziału w badaniu, może Pan/Pani w każdej chwili je przerwać i bez przeszkód dla siebie wycofać się z procedury badań. W ten sam sposób może Pan/Pani również wycofać wszystkie zgromadzone przez nas Pana /Pani dane. W celu usunięcia swoich danych można się z nami kontaktować do 10 stycznia 2021 r.

 

 

6. Dostęp do danych i korzystanie z praw

Międzynarodowym organizatorem badań jest Uniwersytet w Coimbrze (UC) w Portugalii.  Będziemy korzystać z przekazanych przez Pana/Panią informacji w celu przeprowadzenia badania, jak również będziemy pełnić funkcję kontrolera danych dla tego badania. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za ochronę Pana/Pani informacji i właściwe ich wykorzystanie wyłącznie do celów badawczych. Uniwersytet w Coimbrze przechowuje informacje umożliwiające identyfikację Uczestnika przez okres 5 lat po zakończeniu badania.

 

Prawa do dostępu, zmiany lub przenoszenia informacji są ograniczone, ponieważ musimy zarządzać Państwa informacjami w określony sposób, aby badanie było wiarygodne i dokładne. W przypadku wycofania się z udziału nie będziemy przechowywać uzyskanych informacji na Pana/Pani temat. Aby chronić Pani/Pana prawa, będziemy wykorzystywać możliwie jak najmniej informacji umożliwiających identyfikację każdego Uczestnika. Więcej informacji na temat sposobów korzystania z Pana/Pani informacji można uzyskać kontaktując się z zespołem badawczym koordynującym badania na terenie Pana/Pani kraju: compassion@swps.edu.pl

 

Zespół badawczy UC (Uniwersytet w Coimbrze) jest zobowiązany przepisami prawa do zachowania Państwa nazwiska i danych kontaktowych w tajemnicy. Nie będzie przekazywał tych informacji innym podmiotom. Zespół badawczy UC (Uniwersytet w Coimbrze) wykorzysta te informacje w razie potrzeby, aby skontaktować się z Panem/Panią w sprawie badania; m. in. upewnić się, że został Pan/Pani odpowiednio poinformowany o procedurze badania lub w celu nadzoru jakość prowadzenia badań. Zespół badawczy będzie otrzymywał tylko informacje ankietowe, bez informacji identyfikujących uczestnika. Osoby analizujące te informacje nie będą w stanie zidentyfikować uczestnika ani też nie będą w stanie poznać Pana/Pani nazwiska lub danych kontaktowych. Zespół badawczy UC (Uniwersytet w Coimbrze) będzie przechowywać informacje umożliwiające Pana/Pani identyfikację nie dłużej niż przez okres 5 lat po zakończeniu badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

 

7. Jakie są możliwe niedogodności i ryzyka związane z uczestnictwem w badaniu?

Mimo, iż stosowane w badaniach kwestionariusze są z powodzeniem i bez konsekwencji dla uczestników, wykorzystywane w wielu innych projektach badawczych, może Pan/Pani odczuwać dyskomfort. Związane jest to z tym, iż pytania kwestionariuszy dotyczą Pana/Pani relacji społecznych, a także tego,  jak się Pan/Pani czuje w danej chwili. Jeśli w wyniku przywołania tych kwestii doświadczy Pan/Pani jakichkolwiek trudności emocjonalnych lub psychologicznych, można omówić to z zespołem badawczym koordynującym badania na terenie Pana/Pani kraju: compassion@swps.edu.pl lub też skorzystać z bezpłatnej, psychologicznej konsultacji telefonicznej w języku polskim:  +48 519 354 972.

 

8. Jakie są możliwe korzyści z uczestnictwa w badaniu?

Możliwą korzyścią z wypełnienia kwestionariuszy jest to, że pomogą nam one przeanalizować, jak się Pan/Pani czuje obecnie i jak to samopoczucie zmienia się z upływem czasu. Szerszą korzyścią dla społeczeństwa jest to, że będziemy mogli lepiej zrozumieć, jak ludzie radzą sobie z pandemią i jakie czynniki mogą chronić ich samopoczucie psychiczne w czasie globalnych trudności, z którymi się zmagamy.

 

9. Czy mój udział w tym badaniu będzie zachowany w tajemnicy?

Tak - wszystkie zebrane informacje będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Poprosimy Pana/Panią o stworzenie unikalnego, ale łatwego do zapamiętania kodu identyfikacyjnego (składającego się z 3 ostatnich liter nazwiska i dwóch ostatnich cyfr numeru telefonu: np. SON34). Kod identyfikacyjny pozwoli nam na połączenie w całość kolejnych, wypełnianych przez Pana / Panią kwestionariuszy (teraz, za 3 miesiące, za 6 miesięcy). Wszystkie podane przez Państwa informacje będą przechowywane anonimowo, w pamięci komputera zabezpieczonego hasłem.

 

10. Co robić w przypadku wątpliwości, obaw czy pytań związanych z udziałem w badaniu?

Jeśli ma Pan/Pani obawy lub pytania co do któregokolwiek z aspektów tego badania, należy skontaktować się z zespołem badawczym koordynującym badania na terenie Pana/Pani kraju:compassion@swps.edu.pl, który dołoży wszelkich starań, by odpowiedzieć na Pana/Pani pytania.

 

Instytucją bezpośrednio odpowiedzialną za ochronę Państwa danych osobowych jest Inspektorem ds. ochrony danych osobowych na Uniwersytecie w Coimbrze: epd@uc.pt. Jeżeli uznają Państwo, że w trakcie badania Państwa dane zostały wykorzystane w niezgodny z założeniem badań sposób, mogą Państwo kontaktować się z wyżej wskazaną instytucją lub zespołem badawczym koordynującym badania na terenie Pana/Pani kraju, który przekaże skargę tej instytucji: compassion@swps.edu.pl

 

11. Co stanie się z wynikami badania?

Wyniki badania zostaną opracowane na potrzeby publikacji w czasopiśmie akademickim i mogą być prezentowane na konferencjach. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem egzemplarza wyników, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgody. Zapewniamy, że nie zostaną Państwo personalnie wskazani w żadnych sprawozdaniach ani publikacjach z badania.

 

 

12. Kto jest odpowiedzialny ocenę etycznej strony  badania ?

Badanie zostało zweryfikowane pod względem etycznym przez Komisję ds. Etyki Badań Uniwersytetu w Coimbrze (Comissão de Ética para a Investigação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra). Badanie uzyskało akceptację Komisji i zarejestrowane pod nr. ref:FPCEUC_CEDI060420.

 

13. Dane kontaktowe

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się  z zespołem badawczym koordynującym badania na terenie Pana/Pani kraju: compassion@swps.edu.pl

 

 

W niniejszym badaniu bardzo istotne jest uchwycenie reprezentatywnego obrazu tego, jak COVID-19 wpływa na życie polskich rodzin. Po zakończeniu ankiety uprzejmie prosimy o podzielenie się linkiem do ankiety z członkami rodziny. Państwa wkład jest kluczowy w promowaniu zdrowego podejścia do COVID-19.